Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

05 травня 2020 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю: схвалено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», яким передбачається зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської дія...
More

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

У зв’язку із надходженням від суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) запитів щодо окремих питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє. Відповідно до статті 38 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкт аудиторської діяльності щороку, до 30 квітня року, нас...
More

УВАГА! Починаючи з 13 квітня 2020 року змінюються реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Шановні колеги! У зв’язку зі зміною реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю  повідомляємо Вам нові реквізити для сплати внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» ЄДРПОУ отримувача: 42505644 Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО банку: 305299 IBAN: UA083052990000026009026811233 Призначення платежу: або фіксований...
More

Інформаційне повідомлення щодо врахування чинників, пов’язаних із пандемією COVID 19 та застосуванням відповідних обмежувальних заходів, при проведенні аудиту фінансової звітності

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання, що має враховуватися при аудиті їх фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності). Звертаємо увагу на наступні питання, які є важливими і мають бути враховані при виконанні завдань з обов’язкового аудиту фінансової з...
More

Інформаційне повідомлення щодо змін в законодавстві пов’язаних з оприлюдненням фінансової звітності

Звертаємо увагу, що Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». Цим Законом, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо звільнення уповноважених осіб суб’єктів господарювання від відповідальності за невчасне оприлюднення фінансової звітності ра...
More

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України звертають увагу на найбільш поширені недоліки застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» при виконанні завдань з узгоджених процедур, а саме: застосування неналежних назв звіту про фактичні результати, таких як: «звіт незалежного аудитора», «ау...
More

Оголошення про створення інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю утворено відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». З метою якісного виконання завдань, що поставлені перед Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, виникла необхідність автоматизації бізнес-процесів, які є найбільш застосовуваними в практичній діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, зокрема процесів прийому оперативної та аналітичної інформації (звітност...
More

Повідомлення про встановлення Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю порядку та форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до статей 15 та 38 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» прийнято рішення від 31.01.2020 № 3/1/17 «Про затвердження порядку та форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес». Порядок подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що ст...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

31 січня 2020 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю: схвалено Концепцію інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; схвалено проєкти Порядків складання іспитів при атестації аудиторів, проходження стажування, безперервного професійного навчання аудиторів та зарахування теоретичних знань з урахуванням змін внесених за результатами громадського обговорення; ...
More