Реєстрація на іспити

Шановні кандидати в аудитори! Відповідно до Рішення Комісії з атестації від 26 квітня 2021 року № 3/7/13 «Про оголошення екзаменаційної сесії та кваліфікаційного іспиту поза екзаменаційною сесією» (із змінами) триває збір документів для реєстрації на іспити, зокрема на кваліфікаційний іспит, оголошений поза екзаменаційною сесією, який відбудеться 24 вересня 2021 року о 12:00 годині. Про місце проведення зазначеного іспиту кожного зареєстрованого кандидата буде поінформовано додатково. З...
More

Третє засідання Керівного комітету Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR)

Виконавчим директором Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю взято участь у третьому засіданні Керівного комітету Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR), яке відбулося 1 вересня 2021 року. Під час засідання було відзначено досягнутий прогрес в пріоритетних напрямках реформ фінансового сектору, що реалізується у співпраці між Міністерством фінансів України, Національною к...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

27 серпня 2021 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на якому схвалено проєкт Меморандуму про партнерство та співробітництво між Державною аудиторською службою України та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
More

Привітання с Днем бухгалтера та аудитора!

Шановні друзі! Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора! У непростих умовах сьогодення наші професії змогли побороти надскладні виклики для бізнесу, спричинені глобальною пандемією, опанувати нові технології і засоби організації робочих процесів. В умовах дистанційної роботи та «жорстких локдаунів» ви гідно виконували свій професійний обов’язок, були вартовими економічної стабільності компаній та  забезпечували надання якісних послуг. На щиру вдячність заслуговую...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

30 червня 2021 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на якому порушено дисциплінарні справи стосовно окремих суб’єктів аудиторської діяльності, а також обговорювались питання діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
More

Інформаційне повідомлення щодо затвердження програм іспитів при атестації аудиторів та підготовки кандидатів до їх складання

Комісією з атестації затверджено програми для проведення іспитів в межах екзаменаційної сесії та кваліфікаційного іспиту поза сесією оголошених відповідно до рішення Комісії з атестації від 26 квітня 2021 року № 3/7/13. Загальні засади атестації аудиторів визначені статтею 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а складання зазначених іспитів здійснюються відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, затвердженого наказом Міністерство ф...
More

Оголошення про проведення додаткового конкурсного відбору незалежних аудиторів для формування відкритого Переліку незалежних аудиторів, які матимуть право на проведення перевірок витрат в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020» та відповідно до пункту 8 Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, затвердженого наказом Міністерства фіна...
More

Інформаційне повідомлення щодо чергового з’їзду аудиторів України

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформує про рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань проведення чергового з’їзду аудиторів України. Рішенням Ради Аудиторської палати України «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 21 січня 2021 року № 52/1 (зі змінами) датою чергового з’їзду аудиторів України визначено 17 липня 2021 року. У відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової зв...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

02 червня 2021 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, на якому: схвалено зміни до Статуту Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», Звіт про роботу Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 2020 рік та підходи до удосконалення законодавства з регулювання аудиторської діяльності; прийнято рішення про оприлюднення фінансової звітності Державної установи «Ор...
More

Інформаційне повідомлення щодо необхідності дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог міжнародних стандартів аудиту та законодавства в частині перевірки та розкриття інформації про дотримання страховиком обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також вимог законодавства України щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Національний банк України звертають увагу на необхідність дотримання суб’єктами аудиторської діяльності у повному обсязі міжнародних стандартів аудиту, зокрема, дотримання вимог Міжнародного стандарту аудиту 250 (переглянутий) «Розгляд законодавчих і нормативних актів під час аудиту фінансової звітності» (далі – МСА 250 (переглянутий)) при здійсненні обов’язкового аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ, зокрема, при зд...
More