Інформаційне повідомлення щодо проведення засідань Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій EN

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 12 червня 2020 року було затверджено зміни до Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, затвердженого протоколом засідання Ради нагляду від 27 травня 2019 року № 5/11 (зі змінами). Зазначені зміни передбачають можливість, у разі введення обмежувальних заходів, проведення засідань Ради нагляду у режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комун...
More

Інформаційне повідомлення щодо внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг EN

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 12 червня 2020 року прийнято рішення про внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду від 30 серпня 2019 року № 5/7/13 (далі – Рекомендації). Відповідно до рішення Ради нагляду від 12 червня 2020 року № 2/5/21 абзац перший частини дев’ятої розділу ІІ Рекомендацій викладено у новій ...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю EN

12 червня 2020 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю затверджено: зміни до Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю; зміни до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг; зміни до складу Комітету з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг.
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю EN

15 травня 2020 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю: погоджено пропозицію Ради Аудиторської палати України про проведення чергового з’їзду аудиторів України – 25 вересня 2020 року. доручено Інспекції із забезпечення якості оприлюднити фінансову звітність Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» за 2019 рік разом зі звітом незалежного аудитора на офіційному вебсайті ...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю EN

05 травня 2020 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю: схвалено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», яким передбачається зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської дія...
More

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес EN

У зв’язку із надходженням від суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) запитів щодо окремих питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє. Відповідно до статті 38 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкт аудиторської діяльності щороку, до 30 квітня року, нас...
More

УВАГА! Починаючи з 13 квітня 2020 року змінюються реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю EN

Шановні колеги! У зв’язку зі зміною реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю  повідомляємо Вам нові реквізити для сплати внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» ЄДРПОУ отримувача: 42505644 Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО банку: 305299 IBAN: UA083052990000026009026811233 Призначення платежу: або фіксований...
More

Інформаційне повідомлення щодо врахування чинників, пов’язаних із пандемією COVID 19 та застосуванням відповідних обмежувальних заходів, при проведенні аудиту фінансової звітності EN

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання, що має враховуватися при аудиті їх фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності). Звертаємо увагу на наступні питання, які є важливими і мають бути враховані при виконанні завдань з обов’язкового аудиту фінансової з...
More

Інформаційне повідомлення щодо змін в законодавстві пов’язаних з оприлюдненням фінансової звітності EN

Звертаємо увагу, що Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». Цим Законом, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо звільнення уповноважених осіб суб’єктів господарювання від відповідальності за невчасне оприлюднення фінансової звітності ра...
More

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» EN

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України звертають увагу на найбільш поширені недоліки застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» при виконанні завдань з узгоджених процедур, а саме: застосування неналежних назв звіту про фактичні результати, таких як: «звіт незалежного аудитора», «ау...
More