Координаційна рада державних регуляторів

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Координаційну раду державних регуляторів як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення суспільного нагляду за аудиторською діяльності. Головними завданнями Координаційної ради є: вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; оптимізація політик і процедур нагляду за аудиторською діяльністю; обґрунтування пропозицій з підвище...
More

Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення політик і процедур і впровадження кращих практик внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, підприємств, що становлять суспільний інтерес. Також Радою нагляду за аудиторською ді...
More

Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю

27 травня 2019 року на черговому засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю затверджено Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, яке визначає порядок діяльності Ради нагляду.
More

Роз’яснення щодо внесення інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з огляду на численні звернення суб’єктів аудиторської діяльності надала роз’яснення щодо підстав для відображення у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, що проводилась Аудиторською палатою України до дня набрання чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

27 травня 2019 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного було прийнято наступні рішення. Затверджено Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, яке визначає порядок діяльності Ради нагляду. Схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок відбору незалежного аудитора Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» спрямованої на забезпечення реалізації положень...
More