Конференція «Реформа корпоративного управління. Роль та функції аудиторського комітету»

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у конференції «Реформа корпоративного управління. Роль та функції аудиторського комітету», яка відбудеться 27 листопада 2019 року у InterContinental Kyiv (вул. Велика Житомирська, 2A, м. Київ). Конференція проводиться за підтримки Проекту Європейського Союзу в Україні «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектора України» (EU – FINSTAR), а також Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Конференція проводиться з метою обговор...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

27 вересня 2019 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю схвалено зміни до Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, у зв’язку із внесенням змін до Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, а також проєкти документів стосовно атестації аудиторів.
More

Засідання Комісії з атестації

25 вересня 2019 року відбулось чергове засідання Комісії з атестації, на якому було прийнято проєкти порядків безперервного професійного навчання аудиторів, зарахування теоретичних знань, проходження стажування та складання іспитів при атестації аудиторів, які забезпечують реалізацію норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо нового порядку атестації аудиторів.
More

Міжнародна конференція: «Актуальні питання розвитку аудиту: Сучасний підхід до контролю якості»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю спільно з Аудиторською палатою України 25 вересня 2019 року проводять міжнародну конференцію: «Актуальні питання розвитку аудиту: Сучасний підхід до контролю якості». На конференції буде висвітлено міжнародний досвід організації контролю якості аудиторських послуг в різних країнах світу, представники великих та середніх аудиторських фірм поділяться кращим досвідом побудови системи контролю якості, інспектори Інспекції з контролю якості Орга...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

30 серпня 2019 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю: схвалено зміни до Статуту Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»; погоджено проєкт Положення про Комісію з атестації розроблений та схвалений Комісією з атестації; затверджено Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та типові форми документів, пов’язаних з проведенням пере...
More

Засідання Комісії з атестації

08 серпня 2019 року відбулось чергове засідання Комісії з атестації, на якому було схвалено проєкт Положення про Комісію з атестації та затверджено Програму підвищення кваліфікації інспекторів «Організація і методика проведення перевірок з контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, що виконують завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності». Також було обговорено проєкти Концептуальних основ безперервного професійного навчання аудиторів та національної професійної кваліфікації ...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

07 серпня 2019 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. На засіданні розглянуто аналіз ринку аудиту за підсумками 2018 року та поточний стан справ. Прийнято рішення за результатами розгляду низки звернень правоохоронних органів, суб’єктів аудиторської діяльності та громадян щодо можливих порушень в діяльності суб’єктів аудиторської діяльності. Також прийняті рішення про погодження щорічного плану-графіку проведення Аудиторською палатою України перевірок ...
More

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

27 травня 2019 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю. За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного було прийнято наступні рішення. Затверджено Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, яке визначає порядок діяльності Ради нагляду. Схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок відбору незалежного аудитора Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» спрямованої на забезпечення реалізації положень...
More