Інформаційне повідомлення щодо безперервного професійного навчання аудиторів шляхом участі в короткострокових заходах

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400, передбачено, що безперервне професійне навчання аудитора може здійснюватися шляхом участі в таких короткострокових заходах: у конференціях, семінарах та інших заходах, організованих Міністерством фінансів України, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Аудиторською палатою України, професійними організаціями...
More

Інформаційне повідомлення щодо прийняття документів для акредитації центрів з підготовки іспитів та незалежних центрів оцінювання знань

Комісія з атестації (далі – Комісія) інформує, що 24 листопада 2020 року набрав чинності Порядок складання іспитів при атестації аудиторів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 399 (далі – Порядок). Порядок визначає порядок організації, проведення та оформлення результатів теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори у процесі атестації на здобуття кваліфікації аудитора, а також розподілу коштів, отриманих у вигляді ...
More

Інформаційне повідомлення щодо підтримки Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю талановитої молоді при атестації аудиторів

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на засіданні від 27 листопада 2020 року затверджено Програму підтримки талановитої молоді при атестації аудиторів на 2021 рік та Порядок використання коштів на фінансування заходів за Програмою підтримки талановитої молоді при атестації аудиторів. Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для самореалізації в професії аудитора талановитої молоді, яка здобуває вищу освіту, через створення ефекти...
More

Оголошення про проведення закупівлі послуг з аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Інспекція із забезпечення якості повідомляє про проведення закупівлі послуг з аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі». Закупівля аудиторських послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог Порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діял...
More

Інформаційне повідомлення щодо розгляду документів юридичних осіб, аудиторських фірм та професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір проводити освітні заходи

Комісія з атестації інформує, що документи, отримані до 30 листопада 2020 року від юридичних осіб, аудиторських фірм та професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір проводити освітні заходи, будуть розглянуті на грудневому засіданні Комісії з атестації.
More

Інформаційне повідомлення щодо прийняття документів від юридичних осіб, аудиторських фірм та професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір проводити освітні заходи

Комісія з атестації (далі – Комісія) інформує, що 30 жовтня 2020 року набрав чинності Порядок безперервного професійного навчання аудиторів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року № 400. Цим Порядком передбачено, що освітні заходи з метою безперервного професійного навчання можуть проводити: юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим Комісією, та включені до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи, – для всіх аудиторів; аудитор...
More

Інформаційне повідомлення щодо розробленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проєкту рішення стосовно внесення змін до форми та порядку подання Повідомлення про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що подаються підприємствами, що становлять суспільний інтерес, на розгляд Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та частини восьмої статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» з метою вдосконалення процедури подання, заповнення та розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Повідомлень про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності, що подаються підприємствами, що становлять суспільний інтерес, Н...
More

Інформаційне повідомлення щодо необхідності забезпечення повноти, достовірності та своєчасності подання відомостей для оприлюднення у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр). Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового віль...
More

УВАГА! З 13 квітня 2020 року змінилися реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Шановні колеги! У зв’язку зі зміною реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляємо Вам нові реквізити для сплати внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» ЄДРПОУ отримувача: 42505644 Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО банку: 305299 IBAN: UA083052990000026009026811233 Призначення платежу: або фіксований ...
More

Інформаційне повідомлення щодо зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

29 липня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». Відповідними змінами передбачено зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, з 1 відсотка до 0,5 відсотка. Крім ць...
More