Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України звертають увагу на найбільш поширені недоліки застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» при виконанні завдань з узгоджених процедур, а саме: застосування неналежних назв звіту про фактичні результати, таких як: «звіт незалежного аудитора», «ау...
More

Оголошення про створення інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю утворено відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». З метою якісного виконання завдань, що поставлені перед Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, виникла необхідність автоматизації бізнес-процесів, які є найбільш застосовуваними в практичній діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, зокрема процесів прийому оперативної та аналітичної інформації (звітност...
More

Повідомлення про встановлення Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю порядку та форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до статей 15 та 38 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» прийнято рішення від 31.01.2020 № 3/1/17 «Про затвердження порядку та форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес». Порядок подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що ст...
More

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Інспекція із забезпечення якості оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 996...
More

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оприлюднено методичні матеріали пов’язані з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оприлюднено методичні матеріали пов’язані з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а саме: Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг Типові форми документів, пов’язаних з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг: Акт про неможливість проведення перевірки з контролю якості аудиторських по...
More

Інформація щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звертає увагу на те, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, у тому числі емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах (включені до біржових списків фондових бірж) мають дотримуватися порядку призначення суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансо...
More

Добір персоналу

Інспекцією із забезпечення якості проводиться додатковий добір персоналу на посади інспекторів для проведення перевірок з контролю якості. Вимоги до інспекторів
More

Привітання з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора!

Бухгалтерам та аудиторам України   Шановні колеги!   Вітаю Вас з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора! Вже другий рік поспіль це свято відзначається двома професіями гідними найвищого визнання, представники яких є справжньою інтелектуальною елітою нашої держави. В останні роки у національній системі бухгалтерського обліку та аудиту відбуваються докорінні зміни пов’язані з інтеграцією України до європейського економічного простору. Поставлені цілі вимагають від представників на...
More

Координаційна рада державних регуляторів

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Координаційну раду державних регуляторів як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення суспільного нагляду за аудиторською діяльності. Головними завданнями Координаційної ради є: вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; оптимізація політик і процедур нагляду за аудиторською діяльністю; обґрунтування пропозицій з підвище...
More