Добір персоналу

Інспекцією із забезпечення якості проводиться додатковий добір персоналу на посади інспекторів для проведення перевірок з контролю якості. Вимоги до інспекторів
More

Привітання з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора!

Бухгалтерам та аудиторам України   Шановні колеги!   Вітаю Вас з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора! Вже другий рік поспіль це свято відзначається двома професіями гідними найвищого визнання, представники яких є справжньою інтелектуальною елітою нашої держави. В останні роки у національній системі бухгалтерського обліку та аудиту відбуваються докорінні зміни пов’язані з інтеграцією України до європейського економічного простору. Поставлені цілі вимагають від представників на...
More

Координаційна рада державних регуляторів

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Координаційну раду державних регуляторів як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення суспільного нагляду за аудиторською діяльності. Головними завданнями Координаційної ради є: вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; оптимізація політик і процедур нагляду за аудиторською діяльністю; обґрунтування пропозицій з підвище...
More

Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення політик і процедур і впровадження кращих практик внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, підприємств, що становлять суспільний інтерес. Також Радою нагляду за аудиторською ді...
More

Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю

27 травня 2019 року на черговому засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю затверджено Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, яке визначає порядок діяльності Ради нагляду.
More

Роз’яснення щодо внесення інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з огляду на численні звернення суб’єктів аудиторської діяльності надала роз’яснення щодо підстав для відображення у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, що проводилась Аудиторською палатою України до дня набрання чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  
More

Оновлено Повідомлення про подання суб’єктами аудиторської діяльності інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо переліку підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту у 2018 році

Оновлено Повідомлення про подання суб’єктами аудиторської діяльності інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо переліку підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту у 2018 році яке доповнено новим абзацом такого змісту: "Суб’єкти аудиторської діяльності які надіслали у паперовому вигляді до 25 квітня 2019 року інформацію щодо переліку підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язков...
More

Повідомлення щодо сплати внеску у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, у 2019 році на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (частина 13 статті 15) для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, сплачувати такі внески на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 1) фіксований внесок, розмір якого ...
More