Інформаційне повідомлення щодо необхідності забезпечення повноти, достовірності та своєчасності подання відомостей для оприлюднення у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр). Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового віль...
More

УВАГА! З 13 квітня 2020 року змінилися реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Шановні колеги! У зв’язку зі зміною реквізитів банківського рахунку Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляємо Вам нові реквізити для сплати внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» ЄДРПОУ отримувача: 42505644 Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО банку: 305299 IBAN: UA083052990000026009026811233 Призначення платежу: або фіксований ...
More

Інформаційне повідомлення щодо зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

29 липня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». Відповідними змінами передбачено зменшення у 2020 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, з 1 відсотка до 0,5 відсотка. Крім ць...
More

Про створення інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Програмою діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на 2020 рік передбачено здійснення заходів щодо діджиталізації діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. На першому етапі реалізації Програми передбачається автоматизація бізнес-процесів, які є найбільш застосовуваними в практичній діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, зокрема процесів дистанційної комунікації та взаємодії з кандидатами в аудитори в процесі їх атестац...
More

Інформаційне повідомлення стосовно окремих питань набуття суб’єктами господарювання статусу підприємств, що становлять суспільний інтерес

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, що становлять суспільний інтерес, – це підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та пі...
More

Оголошення про проведення Міністерством фінансів України додаткового конкурсного відбору незалежних аудиторів для формування відкритого Переліку незалежних аудиторів, які матимуть право на проведення перевірок витрат в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020» та відповідно до пункту 8 Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, затвердженого наказом Міністерства фіна...
More

Інформаційне повідомлення щодо проведення засідань Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 12 червня 2020 року було затверджено зміни до Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, затвердженого протоколом засідання Ради нагляду від 27 травня 2019 року № 5/11 (зі змінами). Зазначені зміни передбачають можливість, у разі введення обмежувальних заходів, проведення засідань Ради нагляду у режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комун...
More

Інформаційне повідомлення щодо внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 12 червня 2020 року прийнято рішення про внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду від 30 серпня 2019 року № 5/7/13 (далі – Рекомендації). Відповідно до рішення Ради нагляду від 12 червня 2020 року № 2/5/21 абзац перший частини дев’ятої розділу ІІ Рекомендацій викладено у новій ...
More

Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

У зв’язку із надходженням від суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) запитів щодо окремих питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє. Відповідно до статті 38 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкт аудиторської діяльності щороку, до 30 квітня року, нас...
More