Привітання с Днем бухгалтера та аудитора!

Шановні друзі! Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора! У непростих умовах сьогодення наші професії змогли побороти надскладні виклики для бізнесу, спричинені глобальною пандемією, опанувати нові технології і засоби організації робочих процесів. В умовах дистанційної роботи та «жорстких локдаунів» ви гідно виконували свій професійний обов’язок, були вартовими економічної стабільності компаній та  забезпечували надання якісних послуг. На щиру вдячність заслуговую...
More

Інформаційне повідомлення щодо затвердження програм іспитів при атестації аудиторів та підготовки кандидатів до їх складання

Комісією з атестації затверджено програми для проведення іспитів в межах екзаменаційної сесії та кваліфікаційного іспиту поза сесією оголошених відповідно до рішення Комісії з атестації від 26 квітня 2021 року № 3/7/13. Загальні засади атестації аудиторів визначені статтею 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а складання зазначених іспитів здійснюються відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, затвердженого наказом Міністерство ф...
More

Інформаційне повідомлення щодо чергового з’їзду аудиторів України

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформує про рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань проведення чергового з’їзду аудиторів України. Рішенням Ради Аудиторської палати України «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» від 21 січня 2021 року № 52/1 (зі змінами) датою чергового з’їзду аудиторів України визначено 17 липня 2021 року. У відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової зв...
More

Інформаційне повідомлення щодо необхідності дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог міжнародних стандартів аудиту та законодавства в частині перевірки та розкриття інформації про дотримання страховиком обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законодавством України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також вимог законодавства України щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Національний банк України звертають увагу на необхідність дотримання суб’єктами аудиторської діяльності у повному обсязі міжнародних стандартів аудиту, зокрема, дотримання вимог Міжнародного стандарту аудиту 250 (переглянутий) «Розгляд законодавчих і нормативних актів під час аудиту фінансової звітності» (далі – МСА 250 (переглянутий)) при здійсненні обов’язкового аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ, зокрема, при зд...
More

Інформаційне повідомлення для організацій, які мають намір здійснювати підготовку кандидатів в аудитори

Комісією з атестації прийнято рішення стосовно проведення теоретичних та кваліфікаційного іспитів в екзаменаційну сесію та кваліфікаційного іспиту поза сесією. Згідно з частиною сьомою статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» підготовку до складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атестації, можуть проводити вищі навчальні заклади та інші установи, професійні організації аудиторів та бухгалтерів. Наразі Комісією з атестації ...
More

Інформаційне повідомлення щодо дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог законодавства в частині забезпечення застосовування політики оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового аудиту

За результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг та розгляду дисциплінарних справ Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звертає увагу на обов’язковість дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині забезпечення застосовування політики оплати праці персоналу, залученого до виконання завдань з обов’язкового аудиту, що передбачала б відповідний рівень винагороди аудитора...
More

Результати проведення круглого столу на тему: «Започаткування атестації аудиторів у відповідності до нового законодавства»

13 травня 2021 року Комісією з атестації за підтримки Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та сприянням Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» проведено круглий стіл «Започаткування атестації аудиторів у відповідності до нового законодавства». Членами Комісії з атестації було презентовано концептуальні підходи до атестації аудиторів, перелік акредитованих центрів з підготовки іс...
More

Інформаційне повідомлення щодо Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

Актуальна версія Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, розміщений на вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за посиланням ►. Також повідомляється, що уточнено порядок надсилання електронної форми, зокрема, передбачено можливість її подання через інформаційну систему «АСКОД Онлайн» з використанням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства про електронні документи та...
More

Інформаційне повідомлення щодо зменшення у 2021 році розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

07 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». Постанова Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 р. № 311 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 313” Відповідними змінами передбачено зменшення у 2021 році розміру внеску...
More

Інформаційне повідомлення щодо затвердження Рекомендацій з проведення самооцінки суб’єктами аудиторської діяльності ефективності внутрішніх політик і процедур системи контролю якості

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на засіданні 26 березня 2021 року затверджено Рекомендації з проведення самооцінки суб’єктами аудиторської діяльності ефективності внутрішніх політик і процедур системи контролю якості (далі – Рекомендації). Рекомендації розроблені з метою надання суб’єктам аудиторської діяльності методичної допомоги при впровадженні в практичну роботу міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародного стандарту ко...
More