Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оприлюднено методичні матеріали пов’язані з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оприлюднено методичні матеріали пов’язані з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а саме: Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг Типові форми документів, пов’язаних з проведенням перевірок з контролю якості аудиторських послуг: Акт про неможливість проведення перевірки з контролю якості аудиторських по...
More

Інформація щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звертає увагу на те, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, у тому числі емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах (включені до біржових списків фондових бірж) мають дотримуватися порядку призначення суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансо...
More

Добір персоналу

Інспекцією із забезпечення якості проводиться додатковий добір персоналу на посади інспекторів для проведення перевірок з контролю якості. Вимоги до інспекторів
More

Привітання з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора!

Бухгалтерам та аудиторам України   Шановні колеги!   Вітаю Вас з професійним святом – Днем бухгалтера та аудитора! Вже другий рік поспіль це свято відзначається двома професіями гідними найвищого визнання, представники яких є справжньою інтелектуальною елітою нашої держави. В останні роки у національній системі бухгалтерського обліку та аудиту відбуваються докорінні зміни пов’язані з інтеграцією України до європейського економічного простору. Поставлені цілі вимагають від представників на...
More

Координаційна рада державних регуляторів

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Координаційну раду державних регуляторів як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення суспільного нагляду за аудиторською діяльності. Головними завданнями Координаційної ради є: вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; оптимізація політик і процедур нагляду за аудиторською діяльністю; обґрунтування пропозицій з підвище...
More

Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг

Радою нагляду за аудиторською діяльністю утворено Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг як дорадчий орган при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з питань вдосконалення політик і процедур і впровадження кращих практик внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, підприємств, що становлять суспільний інтерес. Також Радою нагляду за аудиторською ді...
More

Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю

27 травня 2019 року на черговому засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю затверджено Положення про Раду нагляду за аудиторською діяльністю, яке визначає порядок діяльності Ради нагляду.
More

Роз’яснення щодо внесення інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з огляду на численні звернення суб’єктів аудиторської діяльності надала роз’яснення щодо підстав для відображення у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, що проводилась Аудиторською палатою України до дня набрання чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  
More