Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Інспекція із забезпечення якості оголошує проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 996 (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності, що проводитиме аудит річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 2019 рік.

У конкурсі з відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, щодо яких Інспекцією із забезпечення якості не проводилась перевірка з контролю якості аудиторських послуг у звітному році та не планується перевірка у році, наступному за звітним, а також щодо яких не порушено дисциплінарної справи.

Відбір конкурсних пропозицій здійснюється за процедурою передбаченою Порядком.

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають до Інспекції із забезпечення якості конкурсні пропозиції, які містять:

1) інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності, що включає відомості про:

найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту та аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

контроль якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності;

кількість аудиторів суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють за основним місцем роботи, та загальну чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань;

2) документи, які підтверджують, що сума винагороди, отримана суб’єктом аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

3) документи, які підтверджують відсутність (або наявність) у суб’єкта аудиторської діяльності, її керівника та/або аудиторів, які працюють у суб’єкта аудиторської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

4) комерційну пропозицію щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, яка включає орієнтовний строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності та розрахунок вартості послуг, визначений завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Конкурсні пропозиції з доданими документами (їх копіями) подаються претендентами особисто або надсилаються Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на адресу для листування: а/с 167, м. Київ, 01001.

Всі документи подаються у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошиті та пронумеровані.

Кінцевий термін для подання конкурсних пропозицій та документів для участі у конкурсному відборі – 14 лютого 2020 року.

Строк розгляду конкурсних пропозицій: з 17 лютого 2020 року по 20 лютого 2020 року.

Контактна інформація для довідок:

е-mail: info@apob.org.ua;

телефон: +38(096) 805-02-97.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *