Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України звертають увагу на найбільш поширені недоліки застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» при виконанні завдань з узгоджених процедур, а саме:

застосування неналежних назв звіту про фактичні результати, таких як: «звіт незалежного аудитора», «аудиторський звіт» або «аудиторський висновок»;

невідповідність узгоджених із замовником умов та предмету договору звітному документу, складеному суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання послуг;

відсутність узгодження з замовником мети та конкретних процедур, які проводитимуться суб’єктом аудиторської діяльності;

відсутність належного документування виконаних узгоджених процедур та отриманих аудиторських доказів як основи для звіту про фактичні результати;

недотримання вимог щодо структури та змісту звіту про фактичні результати в частині необхідності наведення:

мети виконання узгоджених процедур;

конкретної фінансової або нефінансової інформації, до якої застосовуються узгоджені процедури;

твердження про те, що виконані процедури не є аудитом або оглядом, тому впевненість не висловлюється;

твердження про те, що у разі виконання суб’єктом аудиторської діяльності додаткових процедур, аудиту або огляду, він може виявити інші проблеми, які потрібно зазначити у звіті;

твердження про те, що надання звіту обмежене тими сторонами, які узгодили виконання процедур;

твердження про те, що звіт стосується лише елементів, рахунків, статей або фінансової та нефінансової інформації, та не поширюється на фінансову звітність суб’єкта господарювання у цілому.

Разом з тим слід зазначити, що оскільки суб’єкт аудиторської діяльності лише надає звіт про фактичні результати узгоджених процедур, упевненість не висловлюється. Натомість користувачі звіту самі оцінюють процедури та результати, наведені суб’єктом аудиторської діяльності у звіті, та роблять свої власні висновки.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначає міжнародні стандарти аудиту як сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості, які визначені міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Згідно зі статтею 42 зазначеного Закону України порушення суб’єктом аудиторської діяльності міжнародних стандартів аудиту є підставою для притягнення до професійної відповідальності за вчинення ними професійного проступку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *