Інформаційне повідомлення щодо актуальних питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес

У зв’язку із надходженням від суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) запитів щодо окремих питань пов’язаних із заповненням Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє.

Відповідно до статті 38 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкт аудиторської діяльності щороку, до 30 квітня року, наступного за звітним, подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги протягом звітного року з обов’язкового аудиту, із розкриттям відповідної інформації. Крім того, згідно статті 15 Закону для здійснення нагляду Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю має право, зокрема, отримувати інформацію про аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності), яка стосується виконання таким аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) своїх професійних обов’язків.

З метою реалізації повноважень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, визначених Законом, Рада нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю рішенням від 31 січня 2020 року № 3/1/17 затвердила Порядок подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес (далі – Порядок) та Форму подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес (далі – Форма), якими встановлено склад та спосіб подання суб’єктами аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформації, яка стосується виконання ними своїх професійних обов’язків в частині надання протягом звітного року аудиторських та інших послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

У графі 7 «Звітний період, охоплений фінансовою звітністю (рік / квартал)» Форми САД зазначає звітний період фінансової звітності суб’єкта господарювання щодо якої такий САД у 2019 році (звітному році для САД) складав аудиторські звіти. Наприклад, у разі складання у 2019 році аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 2018 рік у графі 7 слід зазначити 2018 рік, а у разі складання у 2019 році аудиторського звіту щодо фінансової звітності за 2017 рік у графі 7 слід зазначити 2017 рік, або період охоплений проміжною звітністю.

У графі 9 «Сума винагороди за договором із надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту (без урахування ПДВ) (грн)» Форми САД зазначається розмір винагороди (без урахування ПДВ) за виконаними завданнями за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, аудиторські звіти щодо яких були складені у 2019 році.

У графі 10 «Загальна кількість людино-годин, витрачених на виконання завдання з обов’язкового аудиту (годин)» Форми САД зазначається загальна кількість людино-годин (включаючи години, витрачені на виконання завдання ключовим партнером з аудиту, рецензентом, відповідальним за внутрішній контроль якості завдання), витрачених САД на виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за результатами яких у 2019 році САД складено аудиторські звіти, незалежно від року, в якому такий час було витрачено (наприклад, якщо прийняття завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, відбулося у 2018 році, а аудиторський звіт було складено у 2019 році, у графі 10 слід зазначити загальну кількість людино-годин, витрачених САД на виконання завдання за обидва роки).

У графі 16 «Стислий опис інших послуг (крім обов’язкового аудиту), наданих підприємству» Форми САД розкривається стислий опис інших послуг (крім обов’язкового аудиту), наданих підприємству, що становить суспільний інтерес, за кожним договором з надання таких послуг, включаючи будь-які послуги з надання впевненості, супутні послуги та неаудиторські послуги, незалежно від того, чи надавалися САД такому підприємству послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Наприклад, у разі якщо у 2019 році підприємству, що становить суспільний інтерес, надавалися аудиторські послуги (окрім послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності), відомості про такі інші аудиторські послуги зазначаються САД у графі 16 Форми за кожним складеним САД у 2019 році звітним документом окремо незалежно від того, чи такі послуги надавалися за одним договором, чи за окремими договорами. У разі надання неаудиторських послуг, стислий опис таких послуг зазначається за кожним видом наданих послуг окремо. У графі 17 «Сума винагороди за договором з надання інших послуг (крім обов’язкового аудиту) (без урахування ПДВ)» Форми наводиться інформація про суми винагороди, отримані САД від надання таких інших послуг (крім обов’язкового аудиту).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *