Інформаційне повідомлення щодо внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг

Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) на засіданні 12 червня 2020 року прийнято рішення про внесення змін до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду від 30 серпня 2019 року № 5/7/13 (далі – Рекомендації).

Відповідно до рішення Ради нагляду від 12 червня 2020 року № 2/5/21 абзац перший частини дев’ятої розділу ІІ Рекомендацій викладено у новій редакції. Вказана норма Рекомендацій висвітлює питання формування Комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України плану-графіка перевірок з контролю якості.

Зазначені зміни до Рекомендацій спрямовані на спрощення процедури включення до плану-графіка перевірок з контролю якості, які проводяться Комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України, суб’єктів аудиторської діяльності за їх власною ініціативою.

При прийнятті рішення Радою нагляду за аудиторською діяльністю враховано пропозицію Голови Аудиторської палати України стосовно того, що умовою включення до плану-графіка перевірок з контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності за їх власною ініціативою має бути їх відповідність статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).

Таким чином, при здійсненні делегованих повноважень в частині затвердження плану-графіка перевірок з контролю якості аудиторських послуг, зокрема включенні до вказаного плану-графіка суб’єктів аудиторської діяльності за їх власною ініціативою, Аудиторська палата України досліджуватиме питання відповідності таких суб’єктів аудиторської діяльності вимогам, встановленим статтею 23 Закону.

Радою нагляду при прийнятті рішення щодо погодження плану-графіка перевірок з контролю якості аудиторських послуг, відповідно до статті 40 Закону, розглядатимуться матеріали, надані Аудиторською палатою України щодо обґрунтованості включення суб’єктів аудиторської діяльності до такого плану-графіка, у тому числі на їх відповідність вимогам, встановленим статтею 23 Закону.

Вище зазначене рішення Ради нагляду про внесення змін до Рекомендацій сприятиме розвитку аудиторського ринку, прозорості прийняття рішень, зростанню рівня добросовісної конкуренції та підвищенню якості аудиторських послуг.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *