Інформаційне повідомлення стосовно окремих питань набуття суб’єктами господарювання статусу підприємств, що становлять суспільний інтерес

Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, що становлять суспільний інтерес, – це підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.

Згідно з абзацом першим частини сьомої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 7 розділу III Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Комісією 22 листопада 2012 року № 1688, фондова біржа щодо емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, протягом 30 робочих днів після 31 січня кожного року, наступного за роком, у якому цінні папери емітентів були внесені до біржового списку та/або перебували в ньому, перевіряє наявність станом на 31 січня відповідного року оприлюднення такими емітентами на їх веб-сайтах календарного плану розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації.

З огляду на зазначене та враховуючи лист Комісії від 09 липня 2020 року № 16/05/10560, у разі якщо цінні папери емітента цінних паперів протягом звітного періоду перебували у біржовому списку фондової біржі, незалежно від строку перебування (один день чи більше), то емітент таких цінних паперів на дату включення до біржового списку фондової біржі набуває статусу підприємства, що становить суспільний інтерес та зберігає його протягом звітного періоду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *