Оголошення про проведення закупівлі послуг з аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Інспекція із забезпечення якості повідомляє про проведення закупівлі послуг з аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

Закупівля аудиторських послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог Порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 996.

У відборі незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, щодо яких Інспекцією із забезпечення якості не проводилась перевірка з контролю якості аудиторських послуг у 2020 році та не планується перевірка у 2021 році, а також щодо яких не порушено дисциплінарної справи.

Звертаємо увагу, що для участі у закупівлі послуг з аудиту фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, суб’єкти аудиторської діяльності подають пропозиції та відповідні документи шляхом їх завантаження через електронну систему закупівель ProZorro.

Суб’єкти аудиторської діяльності, які планують взяти участь у закупівлі послуг з аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю додатково до 28 січня 2021 року подають до Інспекції із забезпечення якості інформацію про суб’єкта аудиторської діяльності, яка подається ними у складі пропозиції та включає відомості про:

  • найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  • досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту та аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
  • контроль якості послуг, що надаються суб’єктом аудиторської діяльності;
  • кількість аудиторів суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють за основним місцем роботи, та загальну чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань;
  • твердження, що сума винагороди, отримана суб’єктом аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • відомості про відсутність (або наявність) у суб’єкта аудиторської діяльності, її керівника та/або аудиторів, які працюють у суб’єкта аудиторської діяльності (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

Інформація про суб’єкта аудиторської діяльності з відповідними відомостями надсилаються Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю:

в паперовій формі: а/с 167, м. Київ, 01001;

або

в електронній формі через інформаційну систему «АСКОД Онлайн», доступ до якої здійснюється шляхом реєстрації за посиланням https://askod.online, що не вимагає встановлення додаткового програмного забезпечення.

Дані для визначення контрагента під час надсилання інформації та відповідних документів через інформаційну систему «АСКОД Онлайн»:

назва організації: ДУ «ОСНАД»;

код ЄДРПОУ: 42505644;

електронна пошта: askod@apob.org.ua;

номер телефона: (096) 805 02 97.

 

Звертаємо увагу! З огляду на введення Урядом карантинних заходів на всій території України прохання надавати пріоритет електронній формі надсилання документів.

 

Контактна інформація для довідок:

е-mail: info@apob.org.ua;

телефон: +38(096) 805-02-97.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *