ОСНАД

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю утворено відповідно до Закону України від 21.12.2017  № 2258 – VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.

Наказом Міністерства фінансів України від 18.09.2018 № 765 затверджено Статут Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».

Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, які видаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також положеннями міжнародних договорів України, що набрали чинності в установленому порядку, та Статутом Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».