Склад Комісії з атестації

 


Барановська Олена Михайлівна

член Ради Аудиторської палати України


Бондар Микола Іванович

голова підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України


Величко Олена Георгіївна

радник дирекції Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки


Гурбич Ольга Іванівна

директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України


Дубова Олена Анатоліївна

директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Зубілевич Світлана Яківна

голова Комітету громадської організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» з питань професійної освіти та сертифікації


Лукасевич Богдан Володимирович

головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України


Нікітан Ганна Андріївна

заступник директора Департаменту – начальник відділу нормативного забезпечення аудиторської діяльності Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України


Проскуріна Неля Миколаївна

голова Комісії з питань професійної етики аудиторів Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»