Склад Комісії з атестації

 


Барановська Олена Михайлівна

член Ради Аудиторської палати України


Бондар Микола Іванович

голова підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України


Величко Олена Георгіївна

радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України


Дубова Олена Анатоліївна

Директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Зубілевич Світлана Яківна

голова Комітету громадської організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» з питань професійної освіти та сертифікації


Лех Наталія Ігорівна

Директор Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг


Лукасевич Богдан Володимирович

головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України


Нікітан Ганна Андріївна

заступник начальника Управління методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку – начальник відділу нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України


Проскуріна Неля Миколаївна

голова Комісії з питань професійної етики аудиторів Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»