Oversight Board members

Regulation of the Audit Oversight Board

Members of the Audit Oversight board


Белоусова Ірина Анатоліївна

член Всеукраїнської громадської організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України»
непрактикуюча особа обрана за відкритим конкурсом


Гапоненко Людмила Василівна

директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України
Голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю


Канцуров Олег Олександрович

Виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості
непрактикуюча особа обрана за відкритим конкурсом


Левченко Валентина Петрівна

член Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»
непрактикуюча особа обрана за відкритим конкурсом


Рожкова Катерина Вікторівна

заступник Голови Національного банку України


Сіренко Ірина Григорівна

начальник управління нагляду за страховим ринком Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України


Шаповал Юрій Іванович

член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку