Commission members

 


Барановська Олена Михайлівна

член Ради Аудиторської палати України


Бондар Микола Іванович

голова підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України


Величко Олена Георгіївна

радник дирекції Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки


Дубова Олена Анатоліївна

директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Легка Валентина Григорівна

виконавчий директор громадської організації «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України»


Лукасевич Богдан Володимирович

головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України


Нікітан Ганна Андріївна

заступник директора Департаменту – начальник відділу нормативного забезпечення аудиторської діяльності Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України


Овдій Юлія Леонідівна

керівник з питань спеціальної методології Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України


Проскуріна Неля Миколаївна

голова Комісії з питань професійної етики аудиторів Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України»