Examinations and training programs

Екзаменаційні завдання з квалфікаційного іспиту, рішення цих завдань та критерії їх оцінювання

Програма іспиту “Фінансовий менеджмент”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.9/10/16

Програма іспиту “Аудит”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.8/10/16

Програма іспиту “Міжнародні стандарти фінансової звітності”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.7/10/16

Програма іспиту “Управління ефективністю діяльності”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.6/10/16

Програма іспиту “Оподаткування”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.5/10/16

Програма іспиту “Господарське, цивільне та корпоративне право”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.4/10/16

Програма іспиту “Фінансовий облік”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.3/10/16

Програма іспиту “Управлінський облік”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.2/10/16

Програма іспиту “Основи бухгалтерського обліку та економіки підприємства”, затверджена рішенням Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.1/10/16

Програма кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням Комісії з атестації від 14 червня 2021 року № 1/8/14

Перелік центрів з підготовки іспитів при атестації аудиторів, акредитованих Комісією з атестації відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, затвердженого наказом Міністерство фінансів України від 06.07.2020 № 399