Шукати на порталі

Інформаційне повідомлення щодо проведення у 2022 році кваліфікаційного іспиту

Комісією з атестації призначено проведення у 2022 році кваліфікаційного іспиту за Тимчасовим порядком складання та кваліфікаційного іспиту при атестації аудиторів.

З метою висвітлення особливостей підготовки до проведення іспиту Комісією з атестації та Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльність 04 серпня 2022 року об 11:00 проведено вебінар на тему: «Проведення атестації аудиторів в умовах воєнного стану».

В межах вищезазначеного вебінару обговорено питання особливостей атестації аудиторів у найближчі два роки, проведення у 2022 кваліфікаційного іспиту та підготовки кандидатів в аудитори до цього іспиту, а також презентація оновленого функціоналу «Кабінету кандидата в аудитори».

Запис зазначеного заходу можна переглянути на «YouTube» каналі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Також додаються презентаційні матеріали:

Підготовка кандидатів в аудитори до іспиту

Особливості проведення квалфікаційного іспиту

 

Разом переможемо! Слава Україні

Вебінар на тему: «Проведення атестації аудиторів в умовах воєнного стану»

Комісією з атестації призначено проведення у 2022 році кваліфікаційного іспиту за Тимчасовим порядком складання та кваліфікаційного іспиту при атестації аудиторів.

З метою презентації ключових рішень Комісії з атестації та висвітлення особливостей підготовки до проведення іспиту Комісією з атестації та Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльність буде проведено вебінар на тему: «Проведення атестації аудиторів в умовах воєнного стану».

В межах вищезазначеного вебінару планується обговорення питань особливостей атестації аудиторів у найближчі два роки, проведення у 2022 кваліфікаційного іспиту та підготовки кандидатів в аудитори до цього іспиту, а також презентація оновленого функціоналу «Кабінету кандидата в аудитори».

Зазначений захід відбудеться 04 серпня 2022 року об 11:00 в режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою програми-додатку «Zoom», а також транслюватиметься на «YouTube» каналі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Інформаційне повідомлення стосовно затвердження Тимчасового порядку складання кваліфікаційного іспиту при атестації аудиторів

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 08 липня 2022 року № 5/6/48 затверджено Тимчасовий порядок складання кваліфікаційного іспиту при атестації аудиторів.

Тимчасовий порядок визначає порядок організації, проведення та оформлення результатів кваліфікаційних іспитів при атестації аудиторів, а також розподілу коштів, отриманих у вигляді плати за складання таких іспитів, на період дії воєнного стану, а також протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2024 року.

Бажаємо всім кандидатам в аудитори успішного складання іспитів та нових трудових звершень в ім’я України.

Разом переможемо! Слава Україні.

П’яте засідання Керівного комітету Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR)

Виконавчим директором Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю взято участь у п’ятому засіданні Керівного комітету Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR), яке відбулося 22 липня 2022 року.

Під час засідання було відзначено досягнутий прогрес за пріоритетними напрямами реформ фінансового сектору, що реалізується у співпраці між Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним банком України та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за підтримки Європейського Союзу, зокрема реформування бухгалтерського обліку, аудиторської діяльності та запровадження фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

На п’ятому засіданні було обговорено подальші плани співпраці між Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством фінансів України та Національним банком України у межах проєкту EU-FAAR.

Інформаційне повідомлення щодо затверджених Програми діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на 2022 рік та кошторису державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на 2022 рік у нових редакціях

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє, що у зв’язку з агресією росії проти України внеснено низку змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) з метою забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

З метою актуалізації завдань діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на засіданні, яке відбулось 08 липня 2022 року, було затверджено Програму діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на 2022 рік (далі – Програма діяльності) та кошторис державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на 2022 рік (далі – Кошторис) у нових редакціях.

Зокрема актуалізованою Програмою діяльності передбачено:

встановлення сприятливих умов діяльності суб’єктів аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки;

недопущення можливого дефіциту кадрів на ринку аудиторських послуг шляхом залучення молоді та досвідчених фахівців з суміжних сфер;

забезпечення імплементації у підзаконні нормативно-правові акти положень Закону щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки;

забезпечення припинення аудиторської діяльності в Україні аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які пов’язані з країною, що здійснює збройну агресію проти України;

забезпечення безперервності функціонування системи суспільного нагляду;

здійснення інформування аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про внесені зміни у законодавстві.

У зв’язку з зменшенням фінансового навантаження на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності шляхом відміни сплати внесків у відсотках від суми договорів з обов’язкового аудиту і зменшення фіксованого платежу до 1 мінімальної заробітної плати, що сплачуються на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, та забезпеченням виконання Органом суспільного нагляду за аудиторською визначених Законом повноважень, новим Кошторисом передбачено коригування суми надходжень та зменшення на 20 відсотків розміру витрат.

Крім цього, новим Кошторисом передбачено нову статтю витрат «Витрати на добровільне перерахування (надання, передачу) Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави».

Все буде Україна!

Інформаційне повідомлення щодо виключення аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставі статті 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє, що змінами до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки встановлено нові вимоги до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Зокрема, частинами дванадцятою та тринадцятою статті 22 Закону встановлено, що:

«12. Не підлягають включенню до Реєстру аудитори, а також підлягають виключенню з нього аудитори, включені до Реєстру, якщо такі аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

2) перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;

3) здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти господарювання, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Виключення таких аудиторів з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Аудиторської палати України або Інспекції.

13. Не підлягають включенню до Реєстру суб’єкти аудиторської діяльності, а також підлягають виключенню з нього суб’єкти аудиторської діяльності, включені до Реєстру, якщо такі суб’єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів аудиторської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

2) є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 року.

Виключення таких суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.»

На засіданні Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду), яке відбулось 08 липня 2022 року, прийнято низку рішень на реалізацію вищезазначених вимог Закону, так:

рішенням Ради нагляду від 08 липня 2022 року № 2.1/6/48 виключено суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА КОНСАЛТИНГ ГРУП» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4586, код ЄДРПОУ 38730605) з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставі пункту 1 частини тринадцятої статті 22 Закону;

рішенням Ради нагляду від 08 липня 2022 року № 2.2/6/48 виключено аудитора Головіну Дар’ю Миколаївну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101791) з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 22 Закону;

рішенням Ради нагляду від 08 липня 2022 року № 2.3/6/48 виключено аудитора Мамутову Лєнуру Рустемівну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101343) з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставі пункту 2 частини дванадцятої статті 22 Закону;

рішенням Ради нагляду від 08 липня 2022 року № 2.4/6/48 виключено аудитора Ярош Віру Миколаївну (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 102286) з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на підставі пункту 2 частини дванадцятої статті 22 Закону.

 

Разом ми сильніші! Разом ми переможемо!

Телемарафон з нагоди відзначення Дня бухгалтера і аудитора

Шановні друзі!

15 липня 2022 року напередодні Дня бухгалтера та аудитора відбувався Телемарафон з нагоди відзначення в Україні цього професійного свята.

З метою об’єднання та згуртування професійної спільноти, в цей важкий для нашої країни час, за круглим столом зібралися представники органів влади та аудиторської спільноти аби привітати колег зі святом та обговорити майбутнє професії.

В ході проведення телемарафону відбулася серія включень з різних куточків України та з закордону. Бухгалтери та аудитори, лідери професії з Харкова, Дніпра, Ірпеня, Львова, Одеси та Варшави ділилися своїми історіями, особливостями роботи та рецептами перемоги.

Всі охочі можуть проглянути запис телемарафону на «YouTube» каналі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю вітає всю бухгалтерську та аудиторську спільноту України з професійним святом.

Бажаємо всім стійкості, незламності, міцного здоров’я, достатку, миру, злагоди та нових здобутків в ім’я України.

Разом переможемо! Слава Україні!

Захід присвячений обговоренню питань впровадження Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки»

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю спільно з Аудиторською палатою України 21 червня 2022 року проведено захід присвячений обговоренню питань впровадження Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» від 31 травня 2022 року № 2285-IX.

В межах заходу було висвітлено питання:

змін у регулюванні аудиторської діяльності у зв’язку із прийняттям Закону;

тимчасового порядку атестації аудиторів;

сплати членських внесків до Аудиторської палати України;

проведення перевірок контролю якості протягом періоду військового стану та після його скасування.

Зазначений захід відбувся у режимі відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою програми-додатку «Zoom».

Відеозапис заходу можна передивитись на YouTube-каналі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Також додаються презентаційні матеріали:

Презентація щодо змін у регулюванні аудиторської діяльності;

Презентація щодо проведення перевірок контролю якості протягом періоду військового стану та після його скасування;

Презентація щодо тимчасового порядку атестації аудиторів.

 

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки»

15 червня 2022 року Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» (далі – Закон) від 31 травня 2022 року № 2285-IX.

Детальніше про те, що передбачено Законом.

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю

03 червня 2022 року відбулось чергове засідання Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, на якому:

схвалено Звіт про виконання кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 2021 рік;

затверджено Звіт про діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 2021 рік;

розглянуто Звіт Аудиторської палати України щодо виконання делегованих повноважень за І квартал 2022 року.

Також розглядались організаційні питання діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром