Інформаційне повідомлення щодо змін в законодавстві пов’язаних з оприлюдненням фінансової звітності EN

Звертаємо увагу, що Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». Цим Законом, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо звільнення уповноважених осіб суб’єктів господарювання від відповідальності за невчасне оприлюднення фінансової звітності разом із аудиторським звітом. Відповідно до прийнятих змін фінансову звітність за 2019 рік або консолідовану фінансову звітність за 2019 рік, разом з аудиторським звітом, можна оприлюднити у період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня наступного за днем завершення карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

Для підприємств, які є емітентами цінних паперів, надано можливість продовжити строки розкриття річної інформації. Відповідні зміни були внесені до законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Річна інформація може бути розкрита емітентами цінних паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати розкривається протягом 5 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів (учасників). У свою чергу, загальні збори можуть бути проведені не пізніше 3 місяців після дати завершення карантину.

Таким чином, підприємствам фактично надано додаткові 3 місяці після завершення карантину для підготовки фінансової звітності за 2019 рік з врахуванням впливу COVID-19 та проведення її якісного аудиту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Людям з погіршеним зіром