Шукати на порталі

Інформаційне повідомлення щодо забезпечення суб’єктами аудиторської діяльності дотримання вимог статті 36 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звертає увагу на необхідність дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог статті 36 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 36 Закону суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес, зобов’язаний інформувати орган, який відповідно до законодавства здійснює нагляд за таким підприємством, про:

1) порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду;

2) суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі;

3) відмову від висловлення думки або надання негативної чи модифікованої думки.

Крім того, відповідно до абзацу п’ятого частини 1 статті 36 Закону суб’єкт аудиторської діяльності повинен повідомляти про будь-яку інформацію щодо питань, зазначених у пунктах 1–3 цієї частини, про яку йому стало відомо під час виконання завдання з обов’язкового аудиту юридичної особи, що має тісні зв’язки з підприємством, що становить суспільний інтерес, обов’язковий аудит фінансової звітності якого він також проводить.

Частиною 2 статті 36 Закону передбачено, що Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як органи нагляду мають запровадити механізм взаємодії із суб’єктами аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, нагляд за якими здійснюють зазначені органи нагляду.

Разом з тим, спостерігаються випадки недотримання окремими суб’єктами аудиторської діяльності вище наведених норм статті 36 Закону, в частині обов’язку інформувати орган, який відповідно до законодавства здійснює нагляд за таким підприємством про порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі; відмову від висловлення думки або надання негативної чи модифікованої думки.

З метою забезпечення дотримання вказаної норми Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення від 14 листопада 2019 року № 694 «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

Зазначеним рішенням затверджено відповідні форми подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також встановлено, що суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію відповідно до затверджених цим рішенням форм в електронному вигляді.

Порядок інформування Національного банку України про випадки, передбачені статті 36 Закону, визначений нормами Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (зі змінами).

Звертаємо увагу, що невиконання вимог зазначеної статті свідчитиме про вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку, передбаченого частиною п’ятою статті 42 Закону в частині порушення обов’язків, визначених Законом, наслідком якого може бути застосування до суб’єкта аудиторської діяльності відповідного стягнення, передбаченого частиною шостою статті 42 Закону.

З метою уникнення негативних наслідків наголошуємо на необхідності дотримання суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, вимог статті 36 Закону у порядку, визначеному Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром