Шукати на порталі

Місія та завдання ОСНАД

 

Усі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності підлягають суспільному нагляду.

Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Місія Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є забезпечення високого рівня впевненості власників, інвесторів та інших користувачів у інформації розкритій у фінансовій звітності як надійної бази прийняття ефективних  рішень.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує здійснення нагляду і несе відповідальність за нагляд за:

1) реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

2) впровадженням міжнародних стандартів аудиту;

3) контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів;

4) контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, або які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності;

5) дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;

6) застосуванням стягнень.

Статут Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 вересня 2018 року № 765 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2023 року № 72)

 

 

 

 

 

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром