Шукати на порталі

Подання інформації до Реєстру

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року Закону України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», яким внесені зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) інформує.

Держателем та адміністратором Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) з 01 січня 2023 року є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру, а також здійснює його адміністрування.

Інформація до Реєстру (зміни до реєстрової інформації), подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності до Інспекції за формою, затвердженою Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду), через Електронний кабінет аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності

В Електронному кабінеті аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності доступні затверджені рішенням Ради нагляду від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 форми заяв, а саме:

  1. Заява про реєстрацію фізичної особи у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про аудитора (форма № 1.1);
  2. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до реєстрової інформації про аудитора (форма № 1.2);
  3. Заява про видалення реєстрової інформації про аудитора з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та скасування реєстрації (форма № 1.3);
  4. Заява про реєстрацію суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та  внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про суб’єкта аудиторської діяльності (форма № 2.1);
  5. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності (форма № 2.2);
  6. Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та скасування реєстрації (форма № 2.3);
  7. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації (змін до неї) про суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання (форма № 3.1);
  8. Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання з відповідних розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (форма № 3.2).

Для подання інформації до Реєстру (зміни до реєстрової інформації) аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності мають  пройти авторизацію в Електронному кабінеті, який розміщено на вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Заява аудитора або посадової особи, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою (або особи, уповноваженої керівником аудиторської фірми), яка подається для реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до реєстрової інформації) або видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, підписується шляхом накладання електронного підпису з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатись за контактними телефонами : +38(063)456-85-90, +38(067)101-12-13.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром