Шукати на порталі

Запит на публічну інформацію

Контакти для подання письмових запитів на отримання публічної інформації:

Адреса для листування: а/с 167, м. Київ, 01001

Телефон: +38(096)805-02-97

Електронна адреса: publikinfo@apob.org.ua.

 

Розгляд запитів на публічну інформацію в Державній установі «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Надіслати електронний запит на публічну інформацію до Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» можна на електронну адресу publikinfo@apob.org.ua.

 

Запит на інформацію має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром