Шукати на порталі

Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародний стандарт супутніх послуг 4400 (переглянутий) «Завдання з виконання узгоджених процедур» (чинний для завдань з виконання узгоджених процедур, для яких умови завдання узгоджені 1 січня 2022 року або після цієї дати)

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 315 (переглянутий в 2019 році) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення» (чинний для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються 15 грудня 2021 року або пізніше)

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 220 «Управління якістю аудиту фінансової звітності» (чинний для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються з 15 грудня 2022 року)

Міжнародний стандарт управління якістю (МСУЯ) 2 «Перевірки якості завдання» (чинний для аудитів та оглядів фінансової звітності за періоди, що починаються 15 грудня 2022 року або після цієї дати; чинний для інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг, що починаються з 15 грудня 2022 року або після цієї дати)

Міжнародний стандарт з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (чинний з 15 грудня 2022 року)

Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), видання 2018 року

Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років Частина ІII

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років Частина ІI

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років Частина І

Міжнародний стандарт аудиту 540 (переглянутий)

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром