Шукати на порталі

Зміни до законодавства про аудиторську діяльність спрямовані на практичну реалізацію норм європейського законодавства

На розгляді парламенту знаходиться законопроєкт, розроблений з метою подальшої  імплементації європейського законодавства та з врахуванням досвіду реалізації реформ аудиту в Україні.

Водночас законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (реєстр. № 6245) не передбачає концептуальних змін у провадженні аудиторської діяльності чи регулюванні професії.

Запропоновані зміни у законопроєкті № 6245 направлені на уточнення норм законодавства з аудиту для забезпечення однозначного їх розуміння і застосування як суб’єктами аудиторської діяльності, так і замовниками аудиторських послуг, що сприятиме підвищенню якості надання аудиторських послуг та рівня довіри як до аудиторського звіту так і до фінансової звітності.

Законопроєктом пропонується:

  • удосконалити положення щодо умов конкурсу по обранню суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднення цими підприємствами інформації про аудиторські комітети або органи (підрозділи), на які покладаються відповідні функції, з метою забезпечення прозорості в процесі проведення конкурсу;
  • удосконалити положення щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності з метою забезпечення  відповідності статті 10 Регламенту (ЄС) № 537/2014;
  • доповнити перелік відомостей, які аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності має подати до  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також передбачити відповідальність за недостовірність цих відомостей з метою постійної підтримки Реєстру в актуальному стані;
  • надати визначення  терміну  «добра репутація аудитора» та «добра репутація аудиторської фірми», якими передбачити часові обмеження врахування інформації про адміністративні порушення та стягнення, що сприятиме зменшенню репутаційних ризиків;
  • започаткувати спільне проведення аудиту фінансової звітності для підвищення якості надання аудиторських послуг, зокрема державним компаніям;
  • удосконалити норми щодо порядку атестації аудиторів
  • розширить можливість участі представників професійних організацій бухгалтерів та аудиторів в роботі Ради нагляду і комісії з атестації за процедурою обрання, визначено законом;
  • врегулювати питання можливості проведення з’їзду аудиторів України дистанційно за допомогою дистанційної електронної системи (зокрема на період обмежень, пов’язаних з пандемією) тощо.

Цей законопроєкт підтримано Проєктом Європейського Союзу «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR) як такий, що спрямований на практичну реалізацію норм європейського законодавства з аудиту та не знижує поточний високий рівень наближення Закону до відповідного законодавства Європейського Союзу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром