Шукати на порталі

До уваги професійних організацій аудиторів та бухгалтерів

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансово звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) професійна організація аудиторів та бухгалтерів – громадська організація, утворена відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів та бухгалтерів, має всеукраїнський статус та серед загальної кількості членів якої не менше 50 відсотків складають аудитори та/або бухгалтери.

Інформація про професійні організації аудиторів та бухгалтерів вноситься до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) на підставі звернення такої професійної організації, в якій міститься декларація заявника про її відповідність вимогам, встановленим Законом до професійної організації аудиторів та бухгалтерів, та відомості про аудиторів – членів такої професійної організації із зазначенням їх реєстрового номера у Реєстрі. Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснює перевірку поданих відомостей (стаття 52 Закону).

З урахуванням вищезазначених вимог Закону професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які мають всеукраїнський статус, для внесення інформації про них до Реєстру, мають подати до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідне звернення, в якому задекларувати свою відповідність вимогам, встановленим Законом до професійної організації, відомості про аудиторів – членів такої професійної організації із зазначенням їх реєстрового номера у Реєстрі (станом на дату звернення) та інформацію про професійну організацію, в якій зазначити інформацію про професійну організацію, зокрема найменування, код ЄДРПОУ, контактну інформацію (місцезнаходження, номери телефонів, електронна адреса, адреса вебсторінки).

З повагою

Інспекція із забезпечення якості
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Національним банком України затверджено порядок надання аудиторами інформації про виявлені факти порушень надавачами фінансових послуг, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес

Національний банк України на виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні” затвердив порядок надання повідомлень субʼєктами аудиторської діяльності.

Аудитори надаватимуть інформацію про надавачів фінансових послуг, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Йдеться про всі банки, всі страхові компанії, а також про небанківські фінансові установи та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що є емітентами цінних паперів та/або належать до великих підприємств.

Зокрема, визначено порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку про встановлені факти:

 • порушення законодавства, включаючи недотримання пруденційних вимог та нормативів;
 • суттєвої загрози  або сумнівів щодо можливості надавача фінансових послуг продовжувати діяльність на безперервній основі;
 • наявності модифікованої думки аудитора тощо.

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від 14 березня 2023 року № 22 “Про затвердження Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію”, яка набирає чинності з 18 березня 2023 року.

Довідково

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” великими є підприємства, що відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції – понад 40 млн євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Інформаційне повідомлення щодо оприлюднення переліку суб’єктів аудиторської діяльності

З метою актуалізації інформації про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у підрозділі «Корисна інформація» розділу «Реєстр» оприлюднено Перелік суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та Перелік суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Інформаційне повідомлення щодо подання суб’єктами аудиторської діяльності інформації про надані послуги

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року Закону України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (далі – Закон), яким внесені зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформує.

Відповідно до статті 38 Закону суб’єкти аудиторської діяльності щорічно до 30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надані послуги протягом періоду, що настає з 1 липня року, що передує звітному та закінчується 30 червня поточного року.

Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, щорічно до 30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про надання аудиторських та неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, протягом періоду, що настає з 1 липня року, що передує звітному та закінчується 30 червня поточного року.

Перша звітність відповідно до статті 38 Закону подається суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю до 30 вересня 2023 року за період, що настав  1 січня 2022 року та закінчується 30 червня 2023 року.

Зазначена інформація надсилається суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю через електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг за формою і в порядку, затвердженими Радою нагляду за аудиторською діяльністю.

Відповідно Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) за 2022 рік не складається і не подається.

Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) за 2021 рік складається і подається до Аудиторської палати України.

Інформаційне повідомлення щодо розміру внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у 2023 році

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року Закону України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (далі – Закон), яким внесені зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформує.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані сплачувати на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, зокрема фіксований внесок, розмір якого становить:

три мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес;

0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Відповідно до Закону норма щодо сплати внеску у відсотках від суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Реквізити рахунку для сплати внесків на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Отримувач платежу: Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
ЄДРПОУ отримувача: 42505644
Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО банку: 305299
IBAN: UA083052990000026009026811233

З повагою

Інспекція із забезпечення якості
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Інформаційне повідомлення про подання інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

У зв’язку із надходженням запитів від аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності щодо подання з 01 січня 2023 року інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) у зв’язку із набранням чинності Закону України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» (далі – Закон № 2597-IX), яким внесені зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) інформує.

 1. Аудиторам та суб’єктам аудиторської діяльності, включеним до Реєстру станом на 31 грудня 2022 року, не потрібно після 01 січня 2023 року подавати інформацію до Інспекції для підтвердження їх реєстрації в Реєстрі.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону № 2597-IX Аудиторська палата України передає, а Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю приймає електронну копію Реєстру та справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, що велися Аудиторською палатою України відповідно до вимог Закону, та забезпечує перенесення інформації до Реєстру.

Таким чином, відомості про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які містяться в Реєстрі та які були подані ними до Аудиторської палати України станом на 31 грудня 2022 року, переносяться Інспекцією до Реєстру самостійно.

 1. Відповідно до статті 22 Закону аудитор протягом 30 календарних днів, а суб’єкт аудиторської діяльності протягом 10 календарних днів з того дня, коли відбулись зміни у реєстровій інформації (крім інформації про проходження аудитором безперервного професійного навчання), зобов’язані подати відповідну інформацію (зміни) до Інспекції для її внесення до Реєстру.

Зміни до реєстрової інформації, подаються аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності до Інспекції через Електронний кабінет аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності та до 31 грудня 2023 року можуть подаватись через сервіс електронного документообігу «АСКОД онлайн» за формою, затвердженою рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 27 грудня 2022 року № 1/12/54. Така заява підписується шляхом накладання електронного підпису з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатись за контактними телефонами : +38(063)456-85-90, +38(067)101-12-13.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

До відома аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2023 року Закону України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», яким внесені зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) інформує.

Держателем та адміністратором Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) з 01 січня 2023 року є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру, а також здійснює його адміністрування.

Інформація до Реєстру (зміни до реєстрової інформації), подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності до Інспекції за формою, затвердженою Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду), через Електронний кабінет аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності та до 31 грудня 2023 року може подаватись через сервіс електронного документообігу «АСКОД Онлайн», доступ до якої здійснюється шляхом реєстрації за посиланням https://askod.online, що не вимагає встановлення додаткового програмного забезпечення.

Дані для визначення контрагента під час надсилання інформації та відповідних документів через інформаційну систему «АСКОД Онлайн»:

назва організації: ДУ «ОСНАД»;

код ЄДРПОУ: 42505644;

електронна пошта: askod@apob.org.ua;

номер телефона: (096) 805 02 97.

 

В Електронному кабінеті аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності доступні затверджені рішенням Ради нагляду від 27 грудня 2022 року № 1/12/54 форми заяв, а саме:

 1. Заява про реєстрацію фізичної особи у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про аудитора (форма № 1.1);
 2. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до реєстрової інформації про аудитора (форма № 1.2);
 3. Заява про видалення реєстрової інформації про аудитора з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та скасування реєстрації (форма № 1.3);
 4. Заява про реєстрацію суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та  внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про суб’єкта аудиторської діяльності (форма № 2.1);
 5. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності (форма № 2.2);
 6. Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та скасування реєстрації (форма № 2.3);
 7. Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності інформації (змін до неї) про суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання (форма № 3.1);
 8. Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання з відповідних розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (форма № 3.2).

Для подання інформації до Реєстру (зміни до реєстрової інформації) аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності  мають  пройти авторизацію в Електронному кабінеті, який розміщено на вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Заява аудитора або посадової особи, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою (або особи, уповноваженої керівником аудиторської фірми), яка подається для реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до реєстрової інформації) або видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, підписується шляхом накладання електронного підпису з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатись за контактними телефонами : +38(063)456-85-90, +38(067)101-12-13.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

Інформаційне повідомлення щодо застосування в Україні нових і переглянутих міжнародних стандартів аудиту

24 листопада 2022 року на сайті Міністерства фінансів України оприлюднені наступні нові та переглянуті міжнародні стандарти аудиту:

Міжнародний стандарт з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (чинний з 15 грудня 2022 року)

Міжнародний стандарт управління якістю (МСУЯ) 2 «Перевірки якості завдання» (чинний для аудитів та оглядів фінансової звітності за періоди, що починаються 15 грудня 2022 року або після цієї дати; чинний для інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг, що починаються з 15 грудня 2022 року або після цієї дати)

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 220 «Управління якістю аудиту фінансової звітності» (чинний для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються з 15 грудня 2022 року)

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 315 (переглянутий в 2019 році) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення» (чинний для аудитів фінансової звітності за періоди, що починаються 15 грудня 2021 року або пізніше)

Міжнародний стандарт супутніх послуг 4400 (переглянутий) «Завдання з виконання узгоджених процедур» (чинний для завдань з виконання узгоджених процедур, для яких умови завдання узгоджені 1 січня 2022 року або після цієї дати)

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України «Про аудиту фінансової звітності та аудиторську діяльність» при провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, який забезпечує їх актуалізацію.

Відповідно зазначені стандарти застосовуються з дати їх оприлюднення Міністерством фінансів України з урахування визначених ними особливостей набрання чинності.

Інформаційне повідомлення щодо попередніх результатів кваліфікаційного іспиту, що відбувся 04 листопада 2022 року

04 листопада 2022 року відбувся кваліфікаційний іспит при атестації аудиторів, призначений Комісією з атестації відповідно до Тимчасового порядку складання кваліфікаційного іспиту, затвердженого рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 08 липня 2022 року № 5/6/48.

У іспиті взяло участь 120 кандидатів, а його проведення (адміністрування) здійснювалося, призначеним Комісією з атестації, центром – ATC Ukraine. За результатами складання іспиту було виявлено одне порушення Регламенту проведення кваліфікаційного іспиту, в наслідок чого один кандидат в аудитори був відсторонений від подальшого його складання.

З результатами кандидати в аудитори можуть ознайомитися в «Кабінеті кандидата в аудитори».

Екзаменаційні завдання з кваліфікаційного іспиту, рішення цих завдань та критерії їх оцінювання, а також огляд найбільш поширених помилок, допущенних кандидатами в аудиторами під час його складання оприлюднено на вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Дякуємо всім кандидатам за участь в іспиті та бажаємо нових професійних звершень.

Інформаційне повідомлення щодо проведення кваліфікаційного іспиту

04 листопада 2022 року відбувся черговий кваліфікаційний іспит при атестації аудиторів.

Іспит проводився, призначеним Комісією з атестації, авторитетним центром з адміністрування ATC Ukraine.

Загалом кваліфікаційний іспит одночасно в містах Київ та Львів складали 120 кандидатів в аудитори.

Дякуємо всім кандидатам за участь в іспиті та бажаємо нових професійних звершень.

 

Разом переможемо! Слава Україні.

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром