Шукати на порталі

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні»

20 вересня 2022 року Верховною Радою України прийнято (298 голосів) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», зареєстрований Верховною Радою України від 14 вересня 2022 року № 6245-д (далі – Закон), спрямований на удосконалення правових засад аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні, імплементації норм європейського законодавства, а також на створення сприятливих умов для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення якості аудиторських послуг та інтеграції до європейського ринку аудиторських послуг.

Закон розроблено на основі доопрацювання проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» щодо удосконалення деяких положень», внесеного Кабінетом Міністрів України та зареєстрованого Верховною Радою України від 01 листопада 2021 року № 6245, та «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо удосконалення деяких положень», внесеного народними депутатами України та зареєстрованого Верховною Радою України від 12 листопада 2021 року № 6245-1.

Законом внесено зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон № 2258-VIII), зокрема:

приведено терміни Закону № 2258-VIII у відповідність із положеннями інших законів України та доповнено новими термінами;

уточнено вимоги до аудитора та аудиторської фірми, зокрема щодо відповідності вимогам до доброї репутації аудитора та аудиторської фірми, а також до умов надання аудиторських послуг та усунення штучних бар’єрів з обмеження можливості аудиторів здійснювати підприємницьку діяльність;

імплементовано норми європейського законодавства, зокрема щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту в частині аудиту фінансової звітності, уточнено склад заборонених неаудиторських послуг, проведення органом нагляду інших перевірок, крім перевірок з контролю якості аудиторських послуг, тощо;

удосконалено норми щодо порядку атестації аудиторів з метою зменшення вартості, яка справляється за проведення іспитів і підвищення якості підготовки екзаменаційних завдань та створено умови для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;

приведено норми Закону № 2258-VIII у відповідність із Законом України «Про публічні електронні реєстри» та доповнено відомості про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають міститися в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також передбачено відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до Реєстру;

забезпечено прозорість та сприяння ефективності діяльності аудиторських комітетів або органів (підрозділів), на які покладаються відповідні функції;

передбачено механізм залучення професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до системи регулювання аудиторської діяльності шляхом надання можливості делегування їм повноважень з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, та з контролю за безперервним професійним навчанням аудиторів – членів цих професійних організацій;

уніфіковано звітування суб’єктами аудиторської діяльності про результати надання послуг та гармонізовано періоди звітування та оприлюднення фінансової звітності, яка підлягає аудиту з метою забезпечення ефективного моніторингу якості аудиторських послуг та зменшено навантаження на суб’єктів аудиторської діяльності;

з метою мінімізації корупційних ризиків у системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Законом встановлено поширення дії Закону України «Про запобігання корупції» на членів Ради нагляду за аудиторською діяльністю, посадових осіб та інспекторів Інспекції із забезпечення якості, членів Ради Аудиторської палати України, посадових осіб Аудиторської палати України, працівників комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Законом передбачено, що він набуває чинності з 01 січня 2023 року, а окремі його положення з 01 січня 2024 року.

 

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром