Шукати на порталі

Інформаційне повідомлення щодо міжнародного визнання порядку та програм іспитів при атестації аудиторів в Україні

Нещодавно завершено процес взаємного визнання порядку та програм всіх 9 теоретичних іспитів, які складаються в межах здобуття кваліфікації Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) та атестації аудиторів в Україні.

Так за результатами спільної роботи Комісії з атестації та Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю національна система атестації аудиторів була визнана АССА, а іспити які складаються в її межах отримали акредитацію на 5 років.

Згідно з Порядком зарахування теоретичних знань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 256 (далі – Порядок), Комісією з атестації було прийнято рішення про визнання АССА такою, що її порядок та програми іспитів відповідають порядку та програмам іспитів, які складають кандидати в аудитори при атестації аудиторів в Україні.

Відповідно особам, які склали відповідні теоретичні іспити за напрямами, зазначеними у статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в АССА за рішенням Комісії з атестації зараховуються теоретичні знання відповідно до Порядку. Такі особи, можуть подати відповідну заяву через «Кабінет кандидата в аудитори».

Також кандидати в аудитори, які склали відповідні теоретичні іспити в межах атестації аудиторів в Україні, можуть їх зарахувати в межах процесу набуття членства в АССА.

Варто зазначити, що це перший випадок визнання АССА порядку та програми іспитів, організація і проведення яких забезпечується безпосередньо органом, уповноваженим на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

З метою належного представлення вказаних рішень аудиторській спільноті та окреслення майбутніх перспектив щодо подальшої співпраці Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю спільно з АССА готується широкий публічний захід, деталі стосовно проведення якого буде анонсовано окремо.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Вебінар на тему: «Впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні»

12 грудня 2022 року Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю спільно з Аудиторською палатою України відбувся вебінар на тему: «Впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні».

Метою даного заходу було висвітлення питань пов’язаних із змінами, які будуть внесені до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» починаючи з 2023 року.

На вебінарі були розглянуті наступні питання:

  1. Удосконалення регулювання аудиторської діяльності та модернізація системи суспільного нагляду;
  2. Зміни порядку реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  3. Зміни в особливостях проведення обов’язкового аудиту та забезпеченні якості аудиторських послуг;
  4. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  5. Удосконалення процесу атестації аудиторів.

Відеозапис вебінару можна подивитись за посиланням.

Презентаційні матеріали вебінару:

Аудиторська палата України: “Новації Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні”

Удосконалення регулювання аудиторської діяльності та модернізація системи суспільного нагляду

Зміни порядку реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської

Зміни в особливостях аудиту та забезпеченні якості  діяльності

Зміни у регулюванні професійної відповідальності аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності

Удосконалення процесу атестації аудиторів

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою

Інспекція із забезпечення якості
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» від 20 вересня 2022 року № 2597-IX

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» від 20 вересня 2022 року № 2597-IX.

Детальніше про зазначений Закон України.

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні»

20 вересня 2022 року Верховною Радою України прийнято (298 голосів) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», зареєстрований Верховною Радою України від 14 вересня 2022 року № 6245-д (далі – Закон), спрямований на удосконалення правових засад аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні, імплементації норм європейського законодавства, а також на створення сприятливих умов для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні, підвищення якості аудиторських послуг та інтеграції до європейського ринку аудиторських послуг.

Закон розроблено на основі доопрацювання проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» щодо удосконалення деяких положень», внесеного Кабінетом Міністрів України та зареєстрованого Верховною Радою України від 01 листопада 2021 року № 6245, та «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо удосконалення деяких положень», внесеного народними депутатами України та зареєстрованого Верховною Радою України від 12 листопада 2021 року № 6245-1.

Законом внесено зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон № 2258-VIII), зокрема:

приведено терміни Закону № 2258-VIII у відповідність із положеннями інших законів України та доповнено новими термінами;

уточнено вимоги до аудитора та аудиторської фірми, зокрема щодо відповідності вимогам до доброї репутації аудитора та аудиторської фірми, а також до умов надання аудиторських послуг та усунення штучних бар’єрів з обмеження можливості аудиторів здійснювати підприємницьку діяльність;

імплементовано норми європейського законодавства, зокрема щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту в частині аудиту фінансової звітності, уточнено склад заборонених неаудиторських послуг, проведення органом нагляду інших перевірок, крім перевірок з контролю якості аудиторських послуг, тощо;

удосконалено норми щодо порядку атестації аудиторів з метою зменшення вартості, яка справляється за проведення іспитів і підвищення якості підготовки екзаменаційних завдань та створено умови для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;

приведено норми Закону № 2258-VIII у відповідність із Законом України «Про публічні електронні реєстри» та доповнено відомості про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають міститися в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також передбачено відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до Реєстру;

забезпечено прозорість та сприяння ефективності діяльності аудиторських комітетів або органів (підрозділів), на які покладаються відповідні функції;

передбачено механізм залучення професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до системи регулювання аудиторської діяльності шляхом надання можливості делегування їм повноважень з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, та з контролю за безперервним професійним навчанням аудиторів – членів цих професійних організацій;

уніфіковано звітування суб’єктами аудиторської діяльності про результати надання послуг та гармонізовано періоди звітування та оприлюднення фінансової звітності, яка підлягає аудиту з метою забезпечення ефективного моніторингу якості аудиторських послуг та зменшено навантаження на суб’єктів аудиторської діяльності;

з метою мінімізації корупційних ризиків у системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Законом встановлено поширення дії Закону України «Про запобігання корупції» на членів Ради нагляду за аудиторською діяльністю, посадових осіб та інспекторів Інспекції із забезпечення якості, членів Ради Аудиторської палати України, посадових осіб Аудиторської палати України, працівників комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Законом передбачено, що він набуває чинності з 01 січня 2023 року, а окремі його положення з 01 січня 2024 року.

 

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Телемарафон з нагоди відзначення Дня бухгалтера і аудитора

Шановні друзі!

15 липня 2022 року напередодні Дня бухгалтера та аудитора відбувався Телемарафон з нагоди відзначення в Україні цього професійного свята.

З метою об’єднання та згуртування професійної спільноти, в цей важкий для нашої країни час, за круглим столом зібралися представники органів влади та аудиторської спільноти аби привітати колег зі святом та обговорити майбутнє професії.

В ході проведення телемарафону відбулася серія включень з різних куточків України та з закордону. Бухгалтери та аудитори, лідери професії з Харкова, Дніпра, Ірпеня, Львова, Одеси та Варшави ділилися своїми історіями, особливостями роботи та рецептами перемоги.

Всі охочі можуть проглянути запис телемарафону на «YouTube» каналі Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю вітає всю бухгалтерську та аудиторську спільноту України з професійним святом.

Бажаємо всім стійкості, незламності, міцного здоров’я, достатку, миру, злагоди та нових здобутків в ім’я України.

Разом переможемо! Слава Україні!

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки»

15 червня 2022 року Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» (далі – Закон) від 31 травня 2022 року № 2285-IX.

Детальніше про те, що передбачено Законом.

Слава Україні!

Разом ми переможемо!

Інформаційне повідомлення щодо зменшення фінансового навантаження на суб’єктів аудиторської діяльності

З метою створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів аудиторської діяльності під час дії воєнного стану в Україні та у період відновлення економіки після військових дій на засіданні Уряду 19 квітня прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 464 “Деякі питання забезпечення діяльності державної установи “Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю” у 2022 році”.

Зокрема змінами передбачається, що у 2022 році розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, становить 0 (нуль) відсотків. При цьому надмірно сплачені суб’єктами аудиторської діяльності суми внеску будуть зараховані в рахунок майбутніх платежів.

Реалізація акта забезпечить підтримку суб’єктів аудиторської діяльності в умовах введення воєнного стану та зменшить фінансове навантаження на замовників аудиторських послуг.

 

Бережіть себе та своїх рідних!

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

Ми обов’язково переможемо!

Інформаційне повідомлення щодо відтермінування сплати внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повідомляє про відтермінування обов’язку сплати внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, до закінчення періоду воєнного стану.

Бережіть себе та своїх рідних!

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

Ми обов’язково переможемо!

Інформаційне повідомлення щодо робочої поїздки представників Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю до Львівської області

Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в межах робочої поїздки до Львівської області, яка відбулася у грудні місяці 2021 року, було організовано та проведено зустрічі з керівництвом Львівської обласної ради, аудиторською спільнотою Львівщини, представниками провідних закладів вищої освіти міста Львова економічного спрямування.

Під час спілкування з аудиторською спільнотою було обговорено ряд актуальних питань щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності, здійснення контролю якості аудиторських послуг, особливостей проходження аудиторами безперервного професійного навчання, а також перших результатів атестації аудиторів за новими правилами.

Окремо проведено зустрічі з керівництвом профільних факультетів та кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського торговельно-економічного університету з питань ознайомлення з процесом атестації аудиторів та залучення до нього студентів вказаних закладів.

Варто зазначити, що у Львівській області зареєстровано 42 суб’єкта аудиторської діяльності, вісім з яких набули право на здійснення обов’язкового аудиту, а чотири – обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Разом з тим, у 2020 році обсяг аудиторських послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності Львівської області, склав 86 млн грн. За цим показником Львівщина посіла третє місце серед інших регіонів України.

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром