Шукати на порталі

Інформаційне повідомлення щодо затвердження Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань з міжнародних стандартів фінансової звітності

Відповідно до статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити, зокрема достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за основним місцем роботи на умовах нормальної тривалості робочого часу не менше 40 годин на тиждень (крім працівників, яким законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу) має працювати не менше п’яти аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або скласти іспит за напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19 Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань, затверджується Радою нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) та оприлюднюється на офіційному вебсайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Ураховуючи вищезазначене, Радою нагляду прийнято рішення від 26 квітня 2023 року № 3/5/59 «Про затвердження Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань з міжнародних стандартів фінансової звітності», яким прийнято рішення, з метою забезпечення дотримання вимог статті 23 Закону, затвердити Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей виконання цієї статті Закону, також визнати таким, що втратило чинність протокольне рішення Ради нагляду від 13 грудня 2018 року № 6 щодо затвердження Переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зокрема, до оновленого переліку не включено «Diploma in International Financial reporting (DipIFR Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants – АССА).

При цьому встановлено, що дипломи «Diploma in International Financial reporting (DipIFR)» Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants – АССА) отримані аудиторами та/або працівниками суб’єктів аудиторської діяльності до 01 січня 2024 року враховуються для цілей забезпечення відповідності суб’єктів аудиторської діяльності статті 23 Закону до 01 січня 2026 року.

Слід зазначити, що вищезазначена норма статті 23 Закону була запроваджена, як тимчасова альтернатива відсутньої на момент прийняття Закону національної атестації аудиторів, на сьогодні ситуація істотно змінилася, тому до 2026 року є висока ймовірність суттєвого поповнення лав професії за рахунок розширення масштабів атестації аудиторів.

За результатами моніторингу ринку аудиторських послуг та аналізу ризиків надання аудиторських послуг суб’єктами аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес Радою нагляду Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності може бути переглянутий.

Зазначене рішення Ради нагляду набирає чинності з дня його оприлюднення та вводиться в дію з 01 січня 2024 року.

 

З повагою

Інспекція із забезпечення якості

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини
Корисна інформація
Людям з погіршеним зіром